Recursos

Coñece os recursos ao teu alcance

Repositorio de contido relevante sobre materiais e recursos de utilidade.

O obxectivo do proxecto é ofrecer alternativas aos contos tradicionais, nos que existen estereotipos de atributos femininos e masculinos e as accións, trazos emocionais que se atribúen a cada un deles ten un claro rumbo sexista. 

As guías didácticas e vos vídeos mostrados conforman recursos didácticos de apoio para traballar no uso non sexista, redefinir roles, personaxes e historias desde unha perspectiva crítica. Ademais, fanse propostas en valores positivos e igualitarios, para favorecer o pleno desenvolvemento das nenas e dos nenos. 

proyecto-coeducativo-cabecera