sensibilización e concienciación sobre o benestar da muller

DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

Campaña de Sensibilización e Concienciación sobre o Benestar da Muller centrado nas situacións de risco e violencia de xénero enfocado no coñecemento dos recursos a disposición das mulleres e do seu autocoñecemento para incrementar o seu benestar e seguridade.

O autoconocimiento é crucial neste contexto, xa que pode axudar ás persoas para recoñecer os sinais dunha relación abusiva, a establecer límites saudables e a buscar axuda cando sexa necesario. 

O financiamento deste proxecto enmárcase nos fondos da Conferencia Sectorial de Igualdade, correspondentes á Comunidade Autónoma de Galicia, Resolución do 16 de Marzo, da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero pola que se publica o o Acordo da Conferencia Sectorial de Igualdade.

FINS E OBXECTIVOS

Contribuír a igualdade de oportunidades e lograr unha concienciación e sensibilización sobre a violencia de xénero. Facilitar o material informativo e de sensibilización en prol da eliminación da violencia de xénero.

recursos

O obxectivo do proxecto é ofrecer alternativas aos contos tradicionais, nos que existen estereotipos de atributos femininos e masculinos e as accións, trazos emocionais que se atribúen a cada un deles ten un claro rumbo sexista. 

As guías didácticas e vos vídeos mostrados conforman recursos didácticos de apoio para traballar no uso non sexista, redefinir roles, personaxes e historias desde unha perspectiva crítica. Ademais, fanse propostas en valores positivos e igualitarios, para favorecer o pleno desenvolvemento das nenas e dos nenos. 

TRÍPTICO INFORMATIVO

Neste tríptico podes atopar os primeiros signos para detectar un caso de Violencia de Xénero e os recursos e recomendacións para mulleres nesta situación.

xornadas

Nestas xornadas, ofrecéronse aos asistentes diversas testemuñas co obxetivo de sensibilizar sobre a importancia de actuar contra a Violencia de Xénero e divulgar todos os recursos dispoñibles para as mulleres vítimas.  

Martes 22 de novembro de 2023 | 10:00 a 11:30 |
 Centro
Sociocomunitario de Mondoñedo.
 

Testemuña profesional

 •  Axente de Igualdade e Traballadora Social CIM de Mondoñedo. 

Testemuña persoal 

 • Supervivinte de Violencia de Xénero. 
Martes 22 de novembro de 2023 | 17:00 a 18:30
Centro de Interpretación da Mariña (CENIMA)

Testemuña profesional

 • Asesora Xurídica CIM de Mondoñedo 
 • Xuíz de Violencia de Xénero 

Testemuña persoal 

 • Supervivinte de Violencia de Xénero. 
Xoves 30 de novembro de 2023 | 19:00 a 20:30 Ateneo Casino de Monforte

Testemuña profesional

 • exSecretaria Xeral de Igualdade e deputada autonomica
 • Xuiz de Violencia de Xénero 
 • Psicologa do CIM 

Testemuña persoal 

 • Supervivinte de Violencia de Xénero. 
Martes 5 de decembro de 2023 | 11:00 a 12:30
Centro Sociocomunitario Vilalba

Testemuña persoal 

 • Supervivinte de Violencia de Xénero. 

   

Martes 5 de decembro de 2023 | 18:30 a 20:00
La Ferretería Eventos & Co

Testemuña profesional

 • Maxistrada titular de xulgado de instrucción con publicacións e relatorios especializados en Violencia de Xénero

Testemuña persoal 

 • Supervivinte de Violencia de Xénero.